Usługi

Nasza specjalizacja

Moja Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych z zakresu:

 • prawa upadłościowego;
 • prawa restrukturyzacyjnego;
 • prawa handlowego;
 • windykacji wierzytelności;
 • zadośćuczynień i odszkodowań;
 • wad budowlanych;
 • dochodzenia roszczeń z weksli, a także obrony przed roszczeniami z weksli.

Cenimy zaufanie każdego Klienta!

uslugi
uslugi2
Przeprowadziliśmy ponad 240 postępowań

Upadłość firm

Życie gospodarcze przynosi nieoczekiwane sytuacje. Czasem trzeba podjąć trudne decyzje. Taką trudną decyzją jest z pewnością decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Moja Kancelaria doradzi i pomoże jak zrobić to najlepiej. W sposób szczegółowy zbadamy Twoją sytuację prawną i zaproponujemy najlepsze rozwiązania!

 • Dokonamy analizy Twojej sytuacji finansowej
 • Przygotujemy kompletny i prawidłowy wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Doradzimy i będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym w kontaktach z syndykiem.

Dla wierzycieli

Wierzyciele w przypadku upadłości swojego dłużnika nie są na straconej pozycji. Doradzimy jakie działania podjąć, aby odzyskać jak największą kwotę wierzytelności. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużnika. Szukamy najlepszych rozwiązań w oparciu o bogatą praktykę zawodową.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka. Nowy start w życie! Nadzieja na wyjście z długów! Cała procedura upadłościowa poprowadzona od A do Z. Upadłość konsumencka to realna szansa na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia bez długów! Dlatego upadłość konsumencka i cały proces z nią związany nazywany jest ,„drugą życiową szansą” lub „szansą na nowy start”. Męczy cię komornik? Męczą Cię pisma windykatorów? Po prostu zadzwoń i umów się na spotkanie!

Zalety upadłości konsumenckiej:

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest jedyną szansą za wyjście ze spirali długów, a my Państwu w tym pomożemy.
Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i ogłosić upadłość osoby fizycznej.

Restrukturyzacja firm

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,

Postępowania restrukturyzacyjne:
1) postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszonym postępowaniu układowym;
3) postępowaniu układowym;
4) postępowaniu sanacyjnym.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego:

 • Zawieszenie egzekucji komorniczych,
 • Restrukturyzacja umożliwia zachowanie zarządu nad majątkiem firmy,
 • Podejmowanie przez komorników sądowych i poborców skarbowych dalszych czynności egzekucyjnych jest niedopuszczalne,
 • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej i generowania zysków,
 • Przymuszenie wierzycieli do rozmów negocjacyjnych,
 • Zmniejszenie wysokości długu,
 • Odroczenie terminu płatności,
 • Rozłożenie długów na raty
 • Dalsze funkcjonowanie firmy,
 • Możliwość dokapitalizowania przedsiębiorstwa,
 • Ochrona przed upadłością,
 • Możliwość zawarcia układu tylko z częścią wierzycieli.